Page 8 - Sivac - najvece selo backe
P. 8

Међуопштински СИЗ предшколског и основног образовања Кула
                   Општинска конференција ССРН Кула
                   Општински комитет СК Кула
                   Општинско веће СО Кула
                   Извршно веће СО Кула
                   Радна заједница центра за социјални рад Кула
                   „Етерна" Фабрика коже Кула
                   ,,Слобода“ Фабрика вунених тканина Кула
                                  11
                   „Хмезад“ Жалец ТОЗД „Меснине Цеље
                   „Фрушка гора" Национални парк Нови Сад
                   ХИП — Хемијска индустрија Панчево
                   „Истра“ Фабрика арматура Кула
                   „Југобанка" Нови Сад
                   „Млиносервис" Производно-услужно предузеће Нови Сад
                   ППК Кула — ООУР „Житобачка"
                   ПИК „Средња Бачка"                       У име радних људи и грађана Сивца најтоплијеј захваљујемо.
                        ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ТВ ЕМИСИЈЕ „ЗНАЊЕ-ИМАЊЕ"
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13